Australia: Wilkowór tasmański jednak nie wyginął? ( HaHard )

@jozek444 Niemniej jednak, czasami zdarza się, że zwierzęta od dawna uznawane za wymarłe, zostają jednak odkryte na nowo. Z reguły dotyczy to zwierzątek niewielkich, jakichś gryzoni czy bezkręgowców, bo takiego wilkowora jest jednak znacznie łatwiej dostrzec. Australia jest jednak kontynentem w dużej mierze niedostępnym, więc kto wie czy rzeczywiście stworzenie to gdzieś tam się nie kryje.