Fanta cenzuruje własną historię ( comandantul )

@red7000: To historię pomija się milczeniem, a nie tworzy alternatywą wersję.