Fukuyama o Polsce: To co zobaczyłem po 30 latach – to cud ( HaHard )

@KakaowyTaboret

W 1980 r. za uśrednią emeryturę i rentę netto (2681 zł) można było kupić 425 kg ziemniaków na targowisku (6,31 zł za 1 kg). Cen wynajmu nie znam, ale łączne zasoby mieszkaniowe w przeliczeniu na 1 mieszkańca w 1989 r. (17 m²) stanowiły ok. 70% obecnych (powyżej 25 m²).