Izrael nie będzie odsyłał już zwłok ( gierobak )

Będą przerabiać ciała na środki higieny osobistej?

A to nie jest drwina?