Katastrofa śmigłowca sfilmowana z wnętrza kabiny… ( vanMax )

@bartja: 2:48 słychać „Ostatnia wyprawa w życiu!” ( ͡° ͜ʖ ͡°)