Michalkiewicz ostrzegał przed tym, co się właśnie dzieje ( piotre94 )

@Wanzey o to to, długo nie kazałeś na to czekać.