Nauczycielka ujawnia pensje. „Nie wstydzę się pokazać swojego 'paska'” ( LifestyleWWW )

@mnlf: Ale zdajesz sobie sprawę że nauczyciel godzin roboczych ma tak naprawdę 40 w tygodniu? To że pensum wynosi 18, nie znaczy że tylko tyle będzie pracował.

Na tygodniową normę czasu pracy (40 godzin) nauczyciela składają się:

• pensum,

• inne czynności i zajęcia wynikające z zadań statutowych szkoły i związane z obowiązkiem samokształcenia lub doskonalenia zawodowego.

W ramach 40-godzinnego tygodnia pracy nauczyciel nie tylko realizuje zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, ale również wykonuje inne czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, np. bierze udział w posiedzeniach rady pedagogicznej, ocenia prace uczniów.
Nauczyciel może być zobowiązany ponadto przez dyrektora szkoły do wykonywania określonych prac, których zakres obejmuje realizację zajęć statutowych szkoły, takich jak np. spotkania z rodzicami, które również powinny być rozliczane w ramach obowiązującej nauczyciela normy czasu pracy – 40 godzin na tydzień, gdyż są realizacją zadań statutowych szkoły.

Zajęcia edukacyjne prowadzone z uczniami zawarte są w ramowym planie nauczania.