Odkrycie w posiadłości lekarza, który podczas wojny pomagał nazistom ( o2-pl )

@BaniaGonibanie: Czemu mnie obrażasz? Co ty sobie wyobrażasz?