OmniVision – najmniejsza kamera na świecie. Ma wielkość ziarenka piasku ( lnwsk )

@CJMac: kamera potrzebuje minimalnej energii, prawdopodobnie może być nawet zasilana sygnałem radiowym (jak układy RFID).