Paweł Rabiej: Najpierw wprowadźmy związki partnerskie, a na koniec adopcję … ( phsbdg )

Jak chcesz założyć rodzinę w ramach związku homoseksualnego?

@Nicolai: Pary jednopłciowe sobie z tym radzą i zakładają rodziny – istnieje invitro, inseminacja, surogacja, adopcja. Możesz udawać, że tak nie jest, ale takie są fakty.