Play robi konsumentom wodę z mózgu w sprawie 5G, a teraz także smartfonów 5G ( Conowegopl )

A abstrahując od oszustwa Playa – czym w praktyce różni się 5g od LTE? W dalszym ciągu chodzi o transfer?