Polowanie Dian. Obraz chamstwa myśliwych podczas polowania!!! ( szunis )

@szunis: do tego powinny być kierowane odpowiednio przeszkolone służby a nie kaja z kolczykiem w nosie, która podchodzi pod lufę.