Tomasz Grodzki: Nigdy nie brałem pieniędzy za operacje. To polityczne… ( adam-tom )

@nuskool: I co, nagle sobie przypomnieli? Akurat teraz, jak to wszystkim na rękę.