TVP prowadzi jawną i brutalną agitację wyborczą partii rządzącej. ( szalonyjohny )

A co ma robić państwowa telewizja obsadzona aparatczykami?!
Promować konkurencję?! ( ͡°( ͡° ͜ʖ( ͡° ͜ʖ ͡°)ʖ ͡°) ͡°)