W Polsce nie ma kapitalizmu, w Polsce jest dyktatura korporacji, czyli… ( jakub-borowiecki )

Rothbard ostrzegał przed utylitaryzmem, który zeżarł XIII-wiecznych liberałów. Przez Ciebie też ten utylitaryzm przemawia, tzn widzisz tylko drogę w jednym kierunku, bo właśnie w takim świecie żyjesz. Powszechna świadomość, że regulacje i nadmiernie rozbudowane prawo są złe

@fenis: ale on zadał konkretne pytanie – jak uchronić państwo minimum od wpływu i lobbingu korporacji?