W Sydney ogromny smog! Pracownicy ewakuowani bo w biurach i na stacjach alarmy ( cotamnaswiecie )

@mediculum: „Etymologia pojęcia „smog” wskazuje na połączenie słów smoke (dym) i fog (mgła).” Smog