W takie rzeczy wierzą katolicy ( diablo_z_kopydlowa )

@republikaninPL: Niech sobie wierzą, ale za darmo. Dopóki wierzą za podatki każdy ma prawo to krytykować