Wielka Wymiana – już niedługo większość Europejczyków będzie „z zewnątrz” ( darosoldier )

Różnice w potencjale demograficznym Europy i krajów MENA jako czynnik migracyjny.
https://www.researchgate.net/publication/309512802_Differences_in_the_demographic_potential_of_Europe_and_the_MENA_countries_as_a_migration_factor_The_city_as_a_push_and_pull_object_in_the_migration_process_Roznice_w_potencjale_demograficznym_Europy_i